WELKOM BIJ WINDKRACHT
Een klein bedrijf dat is gespecialiseerd in het onderhoud, reparatie en revisie van
windmolens en pompen welke gebruikt worden voor het verpompen
van oppervlaktewater en onderbemaling.
Maar ook voor het onderhoud en reparatie van apparaten, machines en werktuigen in
een breed toepassingsgebied kunt u bij WINDKRACHT terecht.
Deze werkzaamheden kunnen wij zowel op locatie als in de werkplaats verrichten.
WINDKRACHT is aangesloten bij de Koninklijke Metaalunie.

© WINDKRACHT 2009 | metaalunievoorwaarden