Her skal det stå noe tekst om Flashlogo UB, siden er laget av hackeren Peter.